Översättningar från de skandinaviska språken och engelska till tyska

svenska - norska - danska– isländska

 

 

 

 

Deutsch

Beräkningssätt

Viktigast för beräkningen av textmängden är normraden som omfattar 55 nedslag, dvs tecken inkl mellanslag. En annan form är normsidan som omfattar 30 normrader, den motsvarar alltså 1.650 nedslag. Som bas för beräkningen används måltexten när det gäller översättningar till tyska.

Under min verksamhet har det visat sig att en tysk text i genomsnitt är 1,23 gånger längre än den motsvarande skandinaviska texten. Därför multipliceras antalet normrader i en skandinavisk måltext med denna faktor ifall den används som beräkningsgrund, annars används den tyska källtexten om den föreligger i dataläsbart format.

Priset per normrad varierar beroende av textens svårighetsgrad. Priset för isländska texter ligger generellt på en högre nivå än för de andra skandinaviska språken. För snabbuppdrag och arbete på helgdagar utgår tillägg. För att få ett konkret anbud är du välkommen att kontakta mig.

 

Sista ändring: 2013-07-01

nitsch@skandinavisch.eu

HOME