Översättningar från de skandinaviska språken och engelska till tyska

svenska - norska - danska– isländska

 

 

 

 

Deutsch

Utrustning/resurser

· kraftfull PC med Windows 7 Ultimate, Office 2013 samt TRADOS 2007 och TRADOS Studio 2011

· bärbar dator och smartphone för maximal mobilitet

· ständig tillgång till internet tack vare höghastighetsflatrate (100 Mb/s) och mobil internetuppkoppling

· omfattande tillgång till alla sorters uppslagsverk (ordböcker, lexika)

 

Sista ändring: 2013-07-01

nitsch@skandinavisch.eu

HOME