Översättningar från de skandinaviska språken och engelska till tyska

svenska - norska - danska– isländska

 

 

 

Deutsch

Carsten Nitsch, M. A.

Utbildning/referenser

Utrustning/resurser

Beräkningssätt

Kontakt

 

Sista ändringen: 2013-07-01

nitsch@skandinavisch.eu