Översättningar från de skandinaviska språken och engelska till tyska

svenska - norska - danska– isländska

 

 

 

Deutsch

 

Utbildning/referenser

· Studier vid Freie Universität Berlin, Göteborgs universitet och Humboldt-Universität zu Berlin

· M. A. (Magister Artium) i ämneskombinationen skandinavistik, lingvistik och nyare historia

· Mångårig erfarenhet som litterär-vetenskaplig översättare, bl. a. för publikationer utgivna av Nordeuropa-Institut vid HU Berlin och för tidskrifterna Nordeuropaforum och Montage/AV

· Flerårig erfarenhet som översättare av tekniska och juridiska texter, framför allt på det EU-rättsliga området

· Modersmål tyska, aktiv behärskning av det svenska språket, passiv behärskning av de övriga skandinaviska språken (danska, norska, isländska, i viss mån även färöiska)

 

Sista ändring: 2013-07-01

nitsch@skandinavisch.eu

HOME